01 02 03
Časopis "PROJEKT – STAVBA" PDF Print E-mail
Tuesday, 16 August 2011 07:30
There are no translations available.

„Architektonickým dielam poskytuje právnu ochranu zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), ktorý ho zaraďuje medzi autorské diela. V § 7 uvádza, že predmetom autorského práva je dielo literárne, umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora...“

Článok „Autorskoprávna ochrana architektonického diela“ autorky OĽGY KOPŠOVEJ je jedným z mnohých článkov časopisu "PROJEKT – STAVBA", ktorý vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov. Možno Vás zaujme nielen tento jeden, ale i viaceré.

...

SKSI logo casopis_Pojekt_Stavba

Členovia SZSI sa v spolupráci s partnerskou organizáciou SKSI aktívne zúčastňujú rôznych akcií, ktoré sú podchytené okrem iného i v časopise "PROJEKT – STAVBA".

Pre členov klubu SZSI, ktorí sa k časopisu nemajú možnosť dostať, budeme priebežne ponúkať k nahliadnutiu obsah starších vydaní.

V členskej zóne je k dispozícii kompletné číslo 1-2 2010 vo formáte PDF. Čo ponúka si môžete pozrieť z pripojeného obsahu (zobrazí sa po kliknutí na obrázok).

Po kliknutí na linky nižšie si môžete pozrieť obálky časopisu.


Ak ste člen klubu SZSI (bližšie informácie o členstve podá skretariát SZSI), po prihlásení sa na naše stránky kliknutím na linku nižšie budete presmerovaní do členskej zóny, kde si môžete prečítať kompletný obsah časopisu.

Prajeme príjemné a užitočné čítanie.
Kolektív autorov

Aktualita (z 09.09.2011):
Podľa informácií od vydavateľa SKSI je v príprave prvé tohotoročné číslo časopisu.

 

Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku za člena Slovenského zväzu stavebných inžinierov:

Prihláška za člena SZSI.pdf
Prihláška za člena SZSI.doc

Login Form