01 02 03
Odborné skupiny PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 15 February 2011 07:30
There are no translations available.

 

SZSI COS-Doprava

Celoštátna odborná skupina (COS) Doprava
Ing. Anna Kollárová
predseda COS Doprava
Mýtna 29
811 07 Bratislava

www.szsi-sk.sk

Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.

Cenári – stavebné dozory
Ing. Juraj Nagy, PhD.
riaditeľ
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
Znalecká a expertízna organizácia
Miletičova 21
821 09 Bratislava

www.use-sk.sk

 

 

Ing. Juraj Nagy, PhD., prezident SZSI